ΘΕΜΑ ΤΑΠΗΤΑ.

2014-09-09 00:49

ΤΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΡΟΧΩΡΑΝΕ.ΟΙ ΣΩΡΟΙ ΧΩΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΑΝ ΣΤΡΩΘΗΚΑΝ Σ'ΟΛΟ ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ.