Α.Ε.ΔΗΜΟΥ ΑΣΩΠΟΥ - Α.Ε.Λ.

2021-01-10 20:23

24/03/2019 : Α.Ε.ΔΗΜΟΥ ΑΣΩΠΟΥ - Α.Ε.Λ. 5-0.

ΑΓΩΝΙΣΤΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ : ΑΛΕΞΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΜΑΡΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ,ΜΑΚΡΗΣ ΗΛΙΑΣ,ΜΑΡΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ,ΚΑΡΚΑΜΠΑΣΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ,ΒΛΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ,ΒΕΡΓΑΔΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΒΕΡΓΑΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΟΥ,ΝΙΚΟΛΟΥΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ,ΒΕΡΓΑΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΤΣΙΟΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.

ΑΛΛΑΓΕΣ : 30'ΒΕΡΓΑΔΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΑΜΠΑΣΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ,42' ΒΕΡΓΑΔΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΟΥΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ : ΜΠΕΡΝΤΕΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.