ΑΓΓΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ.

2016-07-17 15:07
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
ΣΤΟ 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 
ΣΤΟ 
ΚΥΠΕΛΛΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 
ΣΕ 
ΦΙΛΙΚΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΓΚΟΛ
ΣΤΟ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ΓΚΟΛ
ΣΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟ
ΓΚΟΛ
ΣΤΑ ΦΙΛΙΚΑ
               
               
               
               
               
               
               
               
               
1996-1997 2       4    
1997-1998 2       3    
1998-1999 2   1       2
1999-2000 21 1          
2000-2001 14       7    
2001-2002 4       4    
2002-2003 8 1     2    
2003-2004 17 1          
2004-2005 7       5    
2005-2006 2       3    
2006-2007              
2007-2008 4       4    
2008-2009 9            
2009-2010 4