ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.

2022-02-07 20:19

Στις 13 Νοεμβρίου 2021 , πραγματοποιήθηκε ετήσια Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας στο Πνευματικό Κέντρο Λογκανίκου.

Μετά από συζήτηση , ελήφθησαν ομόφωνα οι παρακατώ αποφάσεις :

-Εγκρίθηκε ο απολογισμός του 2020 και ο προυπολογισμός του 2021 και η Γενική Συνέλευση απαλλάσει τα μέλη του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.

-Το Σώμα ενέκρινε την τροποποίηση του καταστατικού του Συλλόγου , ώστε να εναρμονισεί με τον νέο Αθλητικό Νόμο 3470/2020.

-Εγκρίθηκε η αλλαγή του τρόπου καταγραφής των συνδρομών των μελών, στο Μητρώο Μελών.