ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Ε.Π.Σ.ΛΑΚΩΝΙΑΣ.

2017-05-18 00:56

Ανακοίνωση

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Ε.Π.Σ. ΛΑΚΩΝΙΑΣ (16/5/2017 11:20)

ΘΕΜΑ : Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Σωματείων  - Μελών της Ε.Π.Σ. Λακωνίας.

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του καταστατικού της Ε.Π.Σ. Λακωνίας, του παραρτήματος Α και Β΄,  του Νόμου 2725/1999, όπως ισχύει σήμερα, καθώς και την υπ΄ αρ. 7/ 09-05-2017 απόφαση της Εκτελεστική Επιτροπή της Ε.Π.Σ. Λακωνίας.

Σ Υ Γ Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε

Τακτική  Γενική Συνέλευση των Σωματείων – Μελών της Ε.Π.Σ. Λακωνίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 28 Μαΐου  2017 στο Αθλητικό Ενωσιακό Κέντρο της Ε.Π.Σ. ΛΑΚΩΝΙΑΣ, στον Άγιο Ιωάννη Σπάρτης, με ώρα έναρξης την 17:30  π. μ. με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης :

 

 1. Δήλωση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε.Π.Σ. ΛΑΚΩΝΙΑΣ ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση, έχει συγκληθεί και συσταθεί σύμφωνα με το Καταστατικό της Ε.Π.Σ. Λακωνίας.
 2. Ανάγνωση καταλόγου αντιπροσώπων των σωματείων – μελών και έλεγχο απαρτίας
 3. ‘Έγκριση της ημερήσιας διάταξης
 4. Ομιλία του Προέδρου
 5. Ορισμός τριών (3) εκπροσώπων  για τον έλεγχο των πρακτικών 
 6. Ορισμός τριών (3) ψηφολεκτών  
 7. Επικύρωση των πρακτικών της προηγούμενης Γ. Σ.
 8. Έκθεση και έγκριση πεπραγμένων της Εκτελεστικής Επιτροπής από 01-01έως31-12-2016
 9. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής από 01-01 έως 31-12-2016
 10. Έκθεση και έγκριση οικονομικού απολογισμού από 01-01 έως 31-12-2016
 11. Έκθεση και έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2018
 12. Συζήτηση προτάσεων για την διεξαγωγή των πρωταθλημάτων

Σύμφωνα με το άρθρο  21§ 3  του καταστατικού  της Ε.Π.Σ Λακωνίας, της Τακτικής Γεν. Συνέλευσης Προεδρεύει ο Πρόεδρος του Εκτελεστική Επιτροπή της Ε.Π.Σ. Λακωνίας.

Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Σ Ω Π Ο Ι

            Κάθε Σωματείο εκπροσωπείται στη Γεν. Συνέλευση από ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό Αντιπρόσωπο, που ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του Σωματείου και πρέπει να είναι μέλη του Δ.Σ. ή Μέλη του Σωματείου της Ένωσης και να έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

            Δικαίωμα συμμετοχής με δικαίωμα ψήφου στη Γεν. Συνέλευση έχουν οι Αντιπρόσωποι των Σωματείων – Μελών της ΕΝΩΣΗΣ, τα οποία έχουν εκπληρώσει όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς αυτή και οι ομάδες τους συμμετείχαν κανονικά στο προ της Γενικής Συνέλευσης ημερολογιακό έτος με δέκα οκτώ (18) τουλάχιστον ποδοσφαιριστές με Δελτίο Ατομικών Στοιχείων και Μεταβολών σε αγώνες Πρωταθλημάτων αρμοδιότητας και διοργάνωσης της ΕΝΩΣΗΣ ή στα αντίστοιχα των Εθνικών Κατηγοριών, πλην των ειδικών μορφών ποδοσφαίρου (Σάλας και Άμμου).

            Τα Σωματεία της Ένωσης, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής με δικαίωμα ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση, είναι τα εξής :

Α. Ε. ΔΗΜΟΥ ΑΣΩΠΟΥ

Α. Σ. ΒΟΙΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ

Α. Ε. ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ

Α. Σ. ΜΥΣΤΡΑ «Ο ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ»

Α. Ε. ΔΗΜΟΥ ΣΚΑΛΑΣ

Α. Σ. ΝΙΑΤΩΝ ΟΙ ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ

Α. Ε. ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΥ

Α.Π.Ο. ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ Ο ΛΕΩΝΙΔΑΣ

Α. Ε. ΠΕΛΛΑΝΑΣ ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ

Α.Π.Ο. ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ

Α. Ε. ΣΠΑΡΤΗΣ

Α.Π.Ο. ΕΥΡΩΤΑΣ ΕΛΟΥΣ

Α. Ο. ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΥΘΕΙΟΥ

Α.Π.Ο. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΥΘΕΙΟΥ

Α. Ο. ΑΓΓΕΛΩΝΑΣ

Α.Π.Ο. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΦΙΛΙΣΙΟΥ Η ΕΝΩΣΗ

Α. Ο. ΒΑΦΕΙΟΥ ΡΙΖΑΣ Ο ΥΑΚΙΝΘΟΣ

Α.Π.Ο. ΣΕΛΛΑΣΙΑΣ Ο ΣΕΛΛΑΣΙΑΚΟΣ

Α. Ο. ΒΡΟΝΤΑΜΑ Ο ΗΦΑΙΣΤΟΣ

Α.Π.Σ. ΚΛΑΔΑ Ο ΠΑΝΚΛΑΔΙΑΤΙΚΟΣ

Α. Ο. ΓΟΥΒΩΝ «Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ»

Α.Π.Σ. ΣΤΕΦΑΝΙΑΣ Ο ΤΡΙΝΑΣΙΑΚΟΣ

Α. Ο. ΔΑΦΝΙΟΥ

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΥΡΩΤΑ «Ο ΑΙΑΝΤΑΣ»

Α. Ο. ΔΟΞΑ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

ΚΑΡΥΑΤΙΔΕΣ ΣΠΑΡΤΗΣ

Α. Ο. ΕΛΙΚΑΣ

ΚΑΣΤΡΟ ΓΕΡΑΚΙΟΥ

Α. Ο. ΚΡΟΚΕΩΝ

Μ. Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ

Α. Ο. ΛΟΓΓΑΣΤΡΑΣ

Ο. Φ. ΜΟΛΑΩΝ Ο ΜΟΛΑΪΚΟΣ

Α. Ο. ΜΥΡΤΕΑΣ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΜΟΛΑΩΝ

Α. Ο. ΣΥΚΕΑΣ Ο ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ

Π. Α. Σ. ΣΠΑΡΤΗΣ Ο ΛΕΩΝΙΔΑΣ

Α. Ο. ΧΡΥΣΑΦΩΝ

Π. Σ. ΑΜΥΚΛΙΑΚΟΣ

Α. Σ. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Η ΑΜΙΛΛΑ

Π.Α.Ο. ΚΟΚΚΙΝΟΡΑΧΗΣ

Α. Σ. ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΜΜΟΥ «ΜΑΝΗ»

ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ.Σ.

Α. Σ. ΒΑΤΙΚΩΝ Ο ΕΘΝΙΚΟΣ

ΠΟΔ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ

Α. Σ. ΒΛΑΧΙΩΤΗ Ο ΑΣΤΗΡ

Σ.Φ.Ν. ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ Ο ΤΑΥΓΕΤΟΣ

 

Σε περίπτωση μη απαρτίας την Κυριακή 28 Μαΐου 2017 η Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται, χωρίς νέα πρόσκληση, την ίδια ημέρα (Κυριακή 28 Μαΐου 2017), και ώρα 18,30 μ.μ. και στον ίδιο χώρο.

            Τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων των Σωματείων πρέπει να κατατεθούν στην ΈΝΩΣΗ το αργότερο προ τριών ημερών μη συμπεριλαμβανομένης της ημέρας αποστολής, ειδικού πληρεξουσίου εγγράφου του αντιπροσωπευόμενου σωματείου – μέλος, δηλαδή μέχρι την Τετάρτη 24 Μαΐου 2017.    

            Το ειδικό πληρεξούσιο έγγραφο (εξουσιοδότηση) με τις υπογραφές του Προέδρου και του Γεν. Γραμματέα του Σωματείου, στο οποίο, εκτός από την ειδική εντολή πληρεξουσιότητα του αντιπροσώπου, πρέπει να μνημονεύεται απαραίτητα και ο αριθμός της σχετικής απόφασης του Δ.Σ. σχετικά με τον αριθμό αντιπροσώπου και του αναπληρωτή του.

            Προς διευκόλυνση σας, σας στέλνουμε ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ειδικού εγγράφου (εξουσιοδότηση) και πρακτικού – απόφασης του Δ.Σ. του Σωματείου σας.  

Για την Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος                                                       Ο Γεν. Γραμματέας

 

 

_______________________________

      (Επωνυμία Σωματείου)                               ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_________________________2017

                                                                           Αριθ. Πρωτ.  ___________

 

                                                                              Π Ρ Ο Σ

                                                    Την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Λακωνίας

                                                                                        23100 ΣΠΑΡΤΗ

 

ΘΕΜΑ: Ορισμός Αντιπροσώπου για την Γενική Συνέλευση των Σωματείων - Μελών της Ε.Π.Σ. Λακωνίας. 

 

          Ύστερα από το με αριθμό ________________ έγγραφό σας, σας γνωρίζουμε ότι με την με αριθμό ____________________________ απόφαση του Δ.Σ. του Σωματείου μας ορίσθηκε τακτικός Αντιπρόσωπος μας, για να συμμετάσχει στην Γενική Συνέλευση της Ε.Π.Σ. Λακωνίας της 28ης Μαΐου 2017, ο Πρόεδρος ή ___________________ κ. ___________________________________________________________________________

με πλήρη εξουσιοδότηση να χειρισθεί τη ψήφο του σωματείου μας κατά την κρίση του.  

Αναπληρωτής του παραπάνω αντιπροσώπου ορίσθηκε το μέλος του Δ.Σ. ή __________________ κ. ______________________________________________________

            Αυτό το έγγραφο αποτελεί ειδικό πληρεξούσιο για την Γενική Συνέλευση που θα γίνει στο Αθλητικό Ενωσιακό Κέντρο της Ε.Π.Σ. ΛΑΚΩΝΙΑΣ, στον Άγιο Ιωάννη Σπάρτης στις 28 Μαΐου 2017.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος                                          Ο Γεν. Γραμματέας

 

(υπογραφή)                   (σφραγίδα)                 (υπογραφή)

 

ΠΗΓΗ : WWW.EPSLAK.GR