ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ.

2020-12-03 20:09

ΣΤΟ ΕΜΨΥΧΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΑΣ ΕΝΤΑΧΘΗΚΕ Ο ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΤΕΡΟΥΛΗΣ.ΠΕΡΣΙ ΑΓΩΝΙΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ Α.Ο.ΧΡΥΣΑΦΩΝ.ΤΟΝ ΚΑΛΩΣΟΡΙΖΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ .