ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1987 -1988.

2015-11-16 20:17

Α'ΟΜΙΛΟΣ Γ'ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ.

Α.Ο.ΑΦΙΣΙΟΥ ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ 28 ΒΑΘΜΟΙ 

ΚΑΣΤΩΡ ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ 21 ΒΑΘΜΟΙ 

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΘΕΟΛΟΓΟΥ 19 ΒΑΘΜΟΙ

Α.Ε.Λ.    11 ΒΑΘΜΟΙ 

ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ 6 ΒΑΘΜΟΙ 

Α.Ο.ΚΑΡΑΒΑ 1 ΒΑΘΜΟΣ 

 

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ  ΣΥΣΤΗΜΑ 3-1-0.